Primăria Coșteiu județul Timiș

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 18.04.2019 PRIVIND ÎNSUSIREA ȘI APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE DEZMEMBRARE A UNUI IMOBIL APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL COM. COȘTEIU