Primăria Coșteiu județul Timiș

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ SI/SAU REPREZENTARE ÎN JUSTIȚIE A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COȘTEIU