Primăria Coșteiu județul Timiș

HOTĂRÂRE NR. 13 DIN 14.03.2019 PENTRU RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND INVENTARIEREA BUNURILOR IMOBILE INTRATE ÎN PATRIMONIUL COMUNA COȘTEIU ÎN BAZA LEGII DE FOND FUNCIAR NR.18/1991, REPUBLICATĂ