Primăria Coșteiu județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 49 DIN 26.09.2019 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL PRIMARULUI ȘI A DOI CONSILIERI LOCALI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE COȘTEIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 48 DIN 26.09.2019 PRIVIND TRECEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI COȘTEIU A TERENULUI INTRAVILAN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 400837 COMUNA COȘTEIU, C.F. VECHI 351, COMUNA COȘTEIUL MIC, DE SUB NR. TOP 83/1/1/a/3/1/1/1/1/1/1/a/1, ÎN SUPRAFAȚ

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 47 DIN 26.09.2019 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII CU DREPT DE PREEMȚIUNE, A TERENULUI INTRAVILAN, BENEFICIAR BESCHIU DUMITRU-EUGEN, C.F. NR. 400276 COMUNA COȘTEIU, C.F, VECHI 675, LOC. PĂRU, DE SUB NR. TOP 130/2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.000 MP

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 46 DIN 26.09.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE DEZMEMBRARE A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 400422 COMUNA COȘTEIU, CF VECHI 541, LOCALITATEA VALEA LUNGĂ, DE SUB NR. TOP 59/2

02/10/2019 ANEXA NR. 1, 2 ȘI 3 LA HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 26.09.2019

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 45 DIN 26.09.2019 PRIVIND MODIFICAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI COȘTEIU ANUL 2019

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 44 DIN 26.09.2019 PRIVIND ALOCAREA APORTULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU SOCIETATEA CULTURALĂ TARA ALMĂJULUI, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SCULPTURII BUSTULUI ÎN BRONZ A MARELUI OM POLITIC, DEPUTAT ȘI PROFESOR UNIVERSITAR EFTIMIE MU

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 43 DIN 26.09.2019 PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU UNITĂȚILOR DE CULT DIN COMUNA COȘTEIU, APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA

02/10/2019 HOTĂRÂRE NR. 42 DIN 26.09.2019 PRIVIND RECTIFICAREA NR. 2 A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU PE ANUL 2019

18/09/2019 HOTĂRÂRE NR. 41 DIN 05.09.2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA ANALIZEI STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNSCRIERII DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

06/09/2019 HOTĂRÂRE NR. 40 DIN 29.08.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

06/09/2019 HOTĂRÂRE NR. 39 DIN 29.08.2019 PRIVIND APROBAREA INDEXĂRII NIVELRILOR IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ DE LEI SAU CARE SUNT STABILITE PE BAZA UNEI ANUMITE SUME ÎN LEI, A TAXELOR SPECIALE PRECUM ȘI LIMITELE AMENZILOR

06/09/2019 HOTĂRÂRE NR. 38 DIN 29.08.2019 PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII A UNUI MULTICAR CU VALOAREA DE 1.310,00 LEI

04/07/2019 HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 27.06.2019 PRIVIND APROBAREA UNEI DOCUMENTAȚII TEHNICE DE DEZMEMBRARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN COMUNA COȘTEIU, EVIDENȚIAT ÎN CF NR. 404389 COȘTEIU

04/07/2019 HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 27.06.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A IMOBILULUI TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI COȘTEIU

04/07/2019 HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 27.06.2019 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI VÂNZAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1065 MP

04/07/2019 HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 27.06.2019 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 2898 DIN 04.05.2015

04/07/2019 HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 27.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA NR. 1 A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU PE ANUL 2019

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 31 DIN 30.05.2019 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI ACTUALIZAT

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 30 DIN 30.05.2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI COMUNEI COȘTEIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 29 DIN 30.05.2019 PRIVIND IMPLEMENTAREA OUG 74/2018

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 28 DIN 30.05.2019 PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI COȘTEIU A UNUI IMOBIL-TEREN

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 27 DIN 30.05.2019 PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL COȘTEIU NR. 21 DIN 18.04.2019

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 26 DIN 30.05.2019 PRIVIND CASAREA ANUALĂ A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 25 DIN 30.05.2019 PRIVIND INVENTARIEREA ANUALĂ A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV

06/06/2019 HOTĂRÂRE NR. 24 DIN 30.05.2019 PRIVIND PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI ȘI SERVICII AL COMUNEI COȘTEIU PE ANUL 2019

25/04/2019 HOTĂRÂRE NR. 23 DIN 18.04.2019 PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST AFERENT FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI POST DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE, MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII DIN CADRUL PRIMĂRIEI COM. COȘT

25/04/2019 HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 18.04.2019 PRIVIND ÎNSUSIREA ȘI APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE DE DEZMEMBRARE A UNUI IMOBIL APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL COM. COȘTEIU

25/04/2019 HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 18.04.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI TEREN CU DESTINAȚIA GRADINA, ÎNSCRIS ÎN CF 190 SÂLHA, TOP 193/b/3/4/1, PROPIETATE PRIVATĂ A COM. COȘTEIU, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 360 mp, BENEFICIAR DL. STOIAN CONSTAN

25/04/2019 HOTĂRÂRE NR. 20 DIN 18.04.2019 PRIVIND APROBAREA AGENDEI CULTURALE-SPORTIVE ȘI DE TINERET A COMUNEI COȘTEIU, PENTRU ANUL 2019

25/04/2019 HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 18.04.2019 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE, PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA LEGEA NR. 98/2016

25/04/2019 HOTĂRÂRE NR. 18 DIN 18.04.2019 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 220 DIN 18.01.2000

25/04/2019 HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 18.04.2019 PRIVIND RECTIFICAREA SUPRAFEȚEI DE TEREN CONCESIONATE DE BESCHIU DUMITRU, ÎN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1352/06.05.2008, AMPLASAT ÎN EXTRAVILANUL COM. COȘTEIU, JUD. TIMIȘ

25/04/2019 HOTĂRÂRE NR. 16 DIN 18.04.2019 PRIVIND BUGETUL LOCAL INIȚIAL AL COMUNEI COȘTEIU PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRILE PE ANII 2020, 2021 ȘI 2022

22/03/2019 HOTĂRÂRE NR. 15 DIN 14.03.2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎMPUTERNICITULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COȘTEIU, ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL TIMIȘ

22/03/2019 HOTĂRÂRE NR. 14 DIN 14.03.2019

22/03/2019 HOTĂRÂRE NR. 13 DIN 14.03.2019 PENTRU RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND INVENTARIEREA BUNURILOR IMOBILE INTRATE ÎN PATRIMONIUL COMUNA COȘTEIU ÎN BAZA LEGII DE FOND FUNCIAR NR.18/1991, REPUBLICATĂ

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM ,,PLAN URBANISTIC ZONAL- LOTIZĂRI PENTRU LOCUINȚE - COȘTEIU '', TEREN INTRAVILAN

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA ALIPIRII PARCELELOR ÎNSCRISE ÎN CF NR. 402707 COȘTEIU ȘI CF NR. 402679 COȘTEIU

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ SI/SAU REPREZENTARE ÎN JUSTIȚIE A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COȘTEIU

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA REȚELEII ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA U.A.T COȘTEIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 28.02.2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA ANALIZEI STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2018 ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNSCRIERII DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

06/03/2019 HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 28.02.2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHIDERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2018, AL COMUNEI COȘTEIU

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR. 6 DIN 11.01.2019 PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU NR. 5/28.05.1992 AL BENEFICIARULUI LUNG VASILE PROPIETATE PRIVAT A COMUNEI COȘTEIU

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR. 5 DIN 11.01.2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA VARIANTEI FINALE A PROIECTULUI DE STEMĂ A COMUNEI COȘTEIU JUDEȚUL TIMIȘ

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR. 4 DIN 11.01.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR DE SALUBRIZARE PRACTICATE DE CĂTRE RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR. 3 DIN 11.01.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII DIN CADRUL PRIMĂRIEI CCOMUNEI COȘTEIU

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 11.01.2019 PRIVIND PROPUNEREA CALIFICATIVULUI PROFESIONAL AL SECRETARULUI COMUNEI COȘTEIU PENTRU PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

21/01/2019 HOTĂRÂRE NR.2 DIN 11.01.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MUNCĂ PE ANUL 2019 PENTRU EFECTUAREA LUCCRĂRILOR DE INTERES LOCAL CU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT